Traktorová poradna
Zpět na pal.cz
+420 602 539 748
Podpora

Obec udržují s komplexní technickou výbavou

16. 5. 2014
V Kraji Vysočina severozápadně od města Polná se v údolí řeky Šlapanky nachází obec Věžnice. Kdo touto oblastí projíždí, zorientuje se poměrně snadno. V katastru obce jsou totiž od konce roku 2009 v provozu dvě větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 4,1 MW a jsou vidět již poměrně zdaleka. Ale elektrárny nebyly důvodem naší návštěvy. Tím byl především traktor Kioti CK22 HST s příslušnými adaptéry, který s údržbou obce pomáhá již bezmála tři roky.

o1v.jpg

V obci Věžnice žije přes 400 obyvatel, ale její katastrální výměra je poměrně velká (13,86 km2). „Z hlediska počtu obyvatel se řadíme určitě mezi menší obce, ale s velkým katastrem a navíc je osídlení roztaženo do dlouhého úseku v údolí podél břehů řeky. Tím je letní i zimní údržba veřejných ploch a zeleně náročnější,“ říká místostarosta obce Jaroslav Kunc. Právě on pracuje s technikou, která při údržbě obce pomáhá.

Traktor pro zimu i léto

Nejdůležitější součástí strojového parku je bezpochyby kompaktní malotraktor Kioti CK22 HST, který slouží po celý rok jako všestranný nosič adaptérů potřebných pro letní i zimní údržbu.

„Od jara pracuje traktor hlavně s žací technikou při údržbě poměrně členitých, většinou menších necelistvých ploch. Jde o agregaci s horizontální sekačkou Zappator doplněnou vysavačem trávy a listí Eco Technologies, protože většinu posečené zelené hmoty v obci sbíráme. S touto kombinací sečeme především rovné plochy se sušším a nižším porostem, kde odvádí velmi dobrou práci. Je ovšem třeba sečení nezanedbat a plochy udržovat včas, aby tráva nepřerostla. Jak jsme si vyzkoušeli, vzhledem k systému dopravy posečené hmoty od žací hlavy do zásobníku není vhodné zmiňovanou agregaci nasazovat při sečení mokrého porostu, protože hrozí riziko ucpávání.

o3.jpg o4.jpg

Další variantou je agregace traktoru s příkopovým ramenem Marolin M290, toto spojení využíváme kromě vysekávání příkopů například při údržbě břehů řeky Šlapanky, která v poměrně dlouhém úseku obcí protéká. Žací techniku doplňuje ještě svahová rádiem řízená sekačka Spider ILD01, která má na starosti svažité a hůře přístupné pozemky, jejichž sečení by bylo s traktorem obtížné.

V zimě udržujeme hlavně obecní chodníky a veřejná prostranství, údržbu silnic má na starosti soukromý subjekt. Jelikož napadaný sníh nemáme na mnoha místech kam odhrnovat, nepracujeme se sněhovou radlicí. Traktor je agregován se sněhovou frézou INZECO SF 1200 a rozmetadlem inertního materiálu Prodag Zlín,“ popisuje základní celoroční náplň práce traktoru Jaroslav Kunc. Kromě uvedených činností bývá traktor využíván při přepravě materiálu a připravuje se jeho nasazení i při závlahách.

o6.jpg  o8.jpg

S traktorem tři roky spokojenost

Nový traktor ve Věžnici pořídili v červnu 2011 společně s uvedenými žacími adaptéry a postupně dokoupili potřebné nářadí na zimní údržbu. „Kromě rozmetadla a svahové robotické sekačky nám veškerou techniku dodala společnost P & L prostřednictvím své obchodně servisní provozovny, jež má sídlo ve Velkém Meziříčí. To není od nás daleko, což se kladně projevuje na kvalitním a rychlém zajištění potřebného servisu,“ zdůrazňuje Jaroslav Kunc. Podle jeho slov ovšem kromě výměny čerpadla nebyl dosud výraznější servisní zásah zapotřebí. Traktor zatím odpracoval 566 motohodin k plné spokojenosti a bez problémů. Osvědčil se i v loňské zimní sezóně, kdy bez potíží kdykoliv nastartoval i ve skutečně velkých mrazech. Využití traktoru jako komunálního nosiče je opravdu široké a s jeho pořízením tak ve Věžnici rozhodně chybu neudělali.

o9.jpg o10.jpg

Autor: Roman Paleček
Uveřejněno v měsíčníku Komunální technika č. 3/2014