Traktorová poradna
Zpět na pal.cz
+420 602 539 748
Podpora
Původní společnost M.E.A.A.T byla koupena společností FINA a nnyí používá obě loga. Nosným produktem tohoto italského výrobce jsou muločovače. Produkce mulčovačů začíná u lehkých malozáběrových strojů vhodných pro malotraktory pokračuje přes střední třídu a koční nejtěžší řadou určenou pro mulčování neudržovaných ploch s nálety až do tloušťky 10 cm.
Vyrábí jak klasické vzdadu nesené provedení, možnost čelní / zadní agregace, dále mulčovače stranově výsuvné s úhlem vyklopení +90 stupňů/-60 stupňů. Rovněž vyrábí specielní dvourotorové drtiče posklizňových zbytků zejména u kukuřice.
http://www.finacoop.eu/en/category/trincia/

Zimní údržba komunikací

Úklid komunikací, areálů a prostranství

Zakládání a údržba zeleně

Údržba komunikací a jejich okolí

Drtič posklizňových zbytků TS

Určený pro drcení zbytků slámy, slunečnic, kukuřice, řepného chrástu, atd.

TSA

Klasický horizontální mulčovač

TSAP

Klasický vertikální těžký mulčovač

TSAP-R

Klasický vertikální těžký mulčovač s reverzní převodovkou

TTL

Lehký mulčovač určený k mulčování příkopů a svahů

TLM

Středně těžký mulčovač určený k mulčování příkopů a svahů

TLP

Těžký mulčovač určený k mulčování příkopů a svahů

Zemní práce

Čističe