Traktorová poradna

Navrhneme Vám řešení a doporučíme vhodný model traktoru i příslušenství nejdéle do dvou dnů, obvykle během několika hodin.

Traktor pracuje se štěpkovačem, překopávačem i čelním nakladačem

Obec Rudíkov

V okrese Třebíč se nachází obec Rudíkov se svými více než sedmi sty obyvateli. Také v této obci museli před časem přistoupit k řešení zpracování a dalšího využití bioodpadu. V březnu 2015 proto požádala obec o dotaci na technologické vybavení nové kompostárny. Žádost byla kladně vyhodnocena a SFŽP poskytl 90% dotaci na potřebnou techniku. Důležitou součástí nové technologické linky byl mimo jiné traktor Kioti RX7320, který stejně jako ostatní zařízení dodala do Rudíkova společnost P & L, která má svoje prodejní a servisní středisko v nedalekém Velkém Meziříčí.

Nový provoz kompostárny s roční provozní kapacitou do 150 tun zpracovaného materiálu již plně zajišťuje zpracování bioodpadu získaného převážně z ploch obecní zeleně, hřišť i soukromých zahrad občanů Rudíkova a blízkého okolí. Celkové náklady projektu, který kromě zmiňovaného traktoru zahrnoval též čelní nakladač Kioti KL 7320, překopávač kompostu Euro Bagging NP 2.0, štěpkovač větví a dřeva Bystroň Pirba a potřebnou přípravu kompostovací plochy o rozloze přibližně 400 m2, byl 1 633 000 Kč a obec investovala 170 000 Kč. Novou techniku pro provoz kompostárny převzali v Rudíkově v polovině měsíce září 2015.

Cílem vedení obce bylo především snížit občanům náklady za odvoz a uskladnění biologicky rozložitelných odpadů, které ročně činily 46 000 Kč s tím, že úspora by měla být více než poloviční.

Kompost se zpracovává technologií zakládky do pásových hromad do velikosti deseti tun a letos, především vzhledem k letnímu suchu, byla kapacita kompostárny využita zhruba z poloviny. Vzniklý produkt si mohou odebírat občané na svoje zahrádky a obec jej chce nabídnout i zemědělcům.

Roman Paleček