Traktorová poradna

Navrhneme Vám řešení a doporučíme vhodný model traktoru i příslušenství nejdéle do dvou dnů, obvykle během několika hodin.

Kompostárna zkvalitní nakládání s odpady v obci

Obec Nový Malín

V roce 2011 byl v obci Nový Malín nedaleko Šumperka realizován projekt komunitní kompostárny. Její provoz včetně nové technologické linky byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Potřebnou techniku dodala na základě výběrového řízení do Nového Malína společnost P & L.

Cílem realizace komunitní kompostárny, která slouží pro tři tisícovky malínských obyvatel, je především zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování a třídění o 150 tun za rok. Celkové uznatelné náklady akce dosáhly 1 963 282 Kč. Osmdesátpět procent uvedené částky bylo hrazeno z fondu Evropské unie, pěti procenty přispěl Státní fond životního prostředí ČR a deset procent (196 328 Kč) hradila obec Nový Malín.

Otevřeno dvakrát týdně

Provoz kompostárny byl zahájen v loňském září a občané Nového Malína sem mohou vozit bioodpad (s výjimkou živočišného) dvakrát týdně. „Do praxe zavedeme i systém kompostovatelných pytlů, které jsme pořídili též s pomocí dotačního programu. Zatím v obci funguje pytlový systém na svoz plastů a tetra packů a osvědčuje se. Hodně domácností má sice svoje vlastní kompostéry, nicméně lidé začínají možnosti odvozu odpadu do kompostárny využívat. Další surovinou bude pochopitelně obecní zeleň, které po jednotlivých sečích také není málo. Kapacita 150 tun zpracovaných za rok se nám ale zdá pro naše potřeby dostačující. Vyrobený kompost využije obec při údržbě veřejné zeleně, případně bude výsledný produkt nabídnut výměnným způsobem k odběru občanům,“ říká investiční technik společnosti Provozní Nový Malín Mgr. Miroslav Podhajský.
Společnost s ručením omezeným Provozní Nový Malín je stoprocentně vlastněná obcí a kromě svozu komunálního odpadu zajišťuje veškeré komunální služby včetně stavební činnosti (momentálně staví například čističku odpadních vod). Provozuje mimo jiné sběrný dvůr a na třídicí lince zpracovává svážený tříděný odpad, jehož prodej je pro obec zdrojem příjmu. Do kompetence společnosti spadá i provoz nové komunitní kompostárny. „Ta vznikla na zelené louce. Původně pouze zpevněnou plochu nahradily panely, takže práce s technikou zde nepřináší žádná neočekávaná úskalí ani za špatného počasí. Nicméně uvidíme, co nám ukáže delší praxe. V každém případě je potřeba dobudovat přívod elektrického proudu. Zatím zde využíváme dieselový agregát, nicméně v podzimních měsících se ukázala nutnost osvětlení areálu. A zoptimalizovat musíme i některé technologické postupy. Menší potíže jsou například při zpracování přerostlé posečené trávy, která se namotává na rotor překopávače. Ale to jsou detaily, které určitě doladíme,“ dělí se o první zkušenosti z provozu kompostárny Miroslav Podhajský.

Technologie od jednoho dodavatele

V rámci výběrového řízení se při potřebě technického vybavení kompostárny sešla řada nabídek. „Prioritou je pro nás kromě technických parametrů především nabízená cena. V soutěži nakonec zvítězila nabídka společnosti P & L. Kromě pořizovací ceny je pro nás nesporně výhodou, že celou technologickou linku jsme pořídili od jednoho dodavatele. I když kupříkladu nabídka traktorů požadované výkonnosti byla opravdu široká. Přiznám se, že s traktory Kioti jsme neměli žádné zkušenosti, ale několikaměsíční provoz zatím nezavdává podněty k obavám, že bychom vybrali špatně,“ vysvětluje podmínky výběru techniky referent obecního úřadu Ing. Vladimír Faltus.
Technologickou linku kompostárny tvoří traktor Kioti EX 50 HST, čelní nakladač Kioti KL 150, nesený překopávač Ostratický NPK 150, štěpkovač GL. & D. group Hercules C 150 HD, prosévací síto VSO 200, dieselový agregát a kompostovatelné pytle na dvě až tři použití.
Nejvíce využitý je při provozu kompostárny samozřejmě traktor, který pracuje v agregaci s čelním nakladačem, štěpkovačem i překopávačem. Kompaktní stroj je poháněn čtyřválcovým dieselovým vodou chlazeným motorem DAEDONG o výkonu 50 koní při jmenovitých otáčkách 2600 ot/min. Pohon 4 x 4 je řešen jako hydrostatický. Plynulý pojezd bez rychlostních stupňů je hlavním znakem modelů HST. Dvojicí pedálů je ovládána rychlost i směr pojezdu bez potřeby spojky nebo řazení. Rychlost pojezdu vpřed se pohybuje plynule v rozsahu 0 až 28, 5 km/h, při pohybu vzad 0 až 30,7 km/h. Ke kladům traktoru patří kromě výkonné hydrauliky a široké nabídky příslušenství jeho snadná obsluha a jednoduchá údržba. Obsluha jistě ocení komfortní kabinu s odpruženou sedačkou, klimatizací, topením a dalším vybavením. Velkoplošné prosklení umožňuje dokonalý výhled všemi směry. Pro snadné ovládání traktoru může obsluha využít LCD panelu a multifunkční ovládací páky.

Roman Paleček